Kvinnogruppen

on 20.2 kl. 18.30

hos Elisabeth Skogvall

gäst Britten Kankkonen

OBS undantagsvis onsdag

Samvaro i öppet hus-stil


Se också

to 21.3 kl. 18.30

hos Mona Byskata

Kvinnogruppen

gäst Malin Storbjörk