Snåre-Kivjärv läslag

sö 10.2 kl. 13.00

hos Margareta Lindh

läsmöte

Andakt, samvaro och servering


Se också

sö 17.3 kl. 15.30

Merjärv byahem

Merjärv läslag

läsmöte