Hästö läslag

sö 3.2 kl. 15.30

hos Birgitta och Nils-Erik Långbacka

läsmöte

Andakt, samvaro och servering


Se också

sö 17.3 kl. 15.30

Merjärv byahem

Merjärv läslag

läsmöte