Åminne-Biskop-Rudnäs läslag

on 30.1 kl. 18.30

hos Ann-Britt och Stefan Svenlin

läsmöte

Andakt, samvaro och servering


Se också

sö 17.3 kl. 15.30

Merjärv byahem

Merjärv läslag

läsmöte