Holmans läslag

sö 20.1 kl. 15.30

hos Lene-Lis och Steve Björklund

läsmöte

Andakt, fri samvaro och servering


Se också

sö 17.3 kl. 15.30

Merjärv byahem

Merjärv läslag

läsmöte