Bråtö läslag

sö 20.1 kl. 13.00

hos Kerstin och Anders Backlund

läsmöte

Andakt, fri samvaro och servering


Se också

sö 17.3 kl. 15.30

Merjärv byahem

Merjärv läslag

läsmöte