Gudstjänst

sö 6.1 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Trettondagen - Epifania

"Jesus, världens ljus"

Församlingspastor Ville Kavilo, kantor Maria Ellfolk-Lasén


Se också

sö 17.2 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Mässa

Tredje söndagen före fastetiden
sö 24.2 kl. 12.00

Kronoby församlingshem

Gudstjänst

Andra söndagen före fastetiden
sö 3.3 kl. 10.00

Kronoby församlingshem

Mässa

Fastlagssöndagen