Gudstjänst

sö 30.12 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Första söndagen efter jul

"Den heliga familjen"

Församlingspastor Ville Kavilo, kantor Maria Ellfolk-Lasén


Se också

sö 17.2 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Mässa

Tredje söndagen före fastetiden
sö 24.2 kl. 12.00

Kronoby församlingshem

Gudstjänst

Andra söndagen före fastetiden
sö 3.3 kl. 10.00

Kronoby församlingshem

Mässa

Fastlagssöndagen