Mässa

on 26.12 kl. 10.00

Söderby bönehus

Stefanidagen

"Kristi vittnen"

Församlingspastor Ville Kavilo, kantor Maria Ellfolk-Lasén


Se också

sö 7.4 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Mässa

Femte söndagen i fastan