Julgudstjänst

to 20.12 kl. 09.00

Kronoby kyrka

Lågstadieskolorna

Församlingspastor Ville Kavilo, kantor Maia Ellfolk-Lasén