Gudstjänst

sö 16.12 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Tredje söndagen efter advent

"Bered väg för konungen"

Tf kyrkoherde Niklas Wallis, kantor Maria Ellfolk-Lasén


Se också

sö 17.2 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Mässa

Tredje söndagen före fastetiden
sö 24.2 kl. 12.00

Kronoby församlingshem

Gudstjänst

Andra söndagen före fastetiden
sö 3.3 kl. 10.00

Kronoby församlingshem

Mässa

Fastlagssöndagen