Missionssymöte

ti 4.12 kl. 13.00

Hopsala byagård

Finska Missionssällskapet

Kontakt Margareta Norrgård