Festgudstjänst för stora och små

sö 2.12 kl. 11.00

Kronoby kyrka

Första söndagen i advent

Tema: "Din konung kommer i ödmjukhet"

Tf khde Niklas Wallis, församlingspastor Ville Kavilo, kantor Maria Ellfolk-Lasén

Obs tiden!


Se också

sö 28.10 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Tjugotredje söndagen efter pingst
lö 3.11 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Mässa

Alla helgons dag
sö 11.11 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Tjugofemte söndagen efter pingst