Ungdomsmässa

lö 1.12 kl. 19.00

Kronoby kyrka

Nattvard

Församlingspastor Ville Kavilo, kantor Maria Ellfolk-Lasén, undomsarbetsledare Tom Wiklund

Se närmare om ungdomsprogrammet här