Missionssymöte

ti 20.11 kl. 13.00

Hopsala byagård

Finska Missionssällskapet

Kontakt Margareta Norrgård