Söndagsskolor

sö 18.11 kl. 11.00

Påras byahem, Söderby bönehus

Torgare

4 år uppåt

Vi har för närvarande 3 söndagsskolor i församlingen:

Torgare, kontakt Ann-Britt Svenlin

Påras byahem, kontakt Eivor Kangas och Maria Harju

Söderby bönehus, kontakt Maja Sandbäck