FÖRSAMLINGSVAL

sö 18.11 kl. 11.00 - kl. 20.00

Kronoby församlingshem

Val av förtroendevalda till församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

I Kronoby församling väljs ett församlingsråd bestående av 10 delegater

Till gemensamma kyrkofullmäktige i Kronoby kyrkliga samfällighet (Kronoby, Terjärv, Nedervetil) väljs 8 delegater från Kronoby

Rösta och påverka!

Här finns kyrkans information på forsamlingsvalet.fi