Gudstjänst

sö 11.11 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Tjugofemte söndagen efter pingst

Tema: "Från död till liv"

församlingspastor Ville Kavilo, kantor Maria Ellfolk-Lasén


Se också

sö 30.12 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Första söndagen efter jul
sö 6.1 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Trettondagen - Epifania