Gudstjänst

sö 11.11 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Tjugofemte söndagen efter pingst

Tema: "Från död till liv"

församlingspastor Ville Kavilo, kantor Maria Ellfolk-Lasén


Se också

sö 28.10 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Tjugotredje söndagen efter pingst
lö 3.11 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Mässa

Alla helgons dag