Missionssymöte

ti 6.11 kl. 13.00

Hopsala byagård

Finska Missionssällskapet

Kontakt Margareta Norrgård