Mässa

lö 3.11 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Alla helgons dag

Tema " De heligas gemenskap"

Mässa (nattvard) med parentation, dvs ljuständning för alla församlingsmedlemmar som dött sedan senaste alla helgons dag

Tf khde Niklas Wallis, kantor Maria Ellfolk-Lasén


Se också

on 26.12 kl. 10.00

Söderby bönehus

Mässa

Stefanidagen
sö 30.12 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Första söndagen efter jul
ti 1.1 kl. 18.00

Kronoby kyrka

Mässa

Nyårsdagen