Gudstjänst

sö 28.10 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Tjugotredje söndagen efter pingst

Tema: "Förlåt varandra"

Tf kyrkoherde Niklas Wallis, församlingspastor Ville Kavilo, kantor Maria Ellfolk-Lasén

Välsigne av församlingspastor Ville Kavilo till tjänst

Kyrkkaffe


Se också

sö 23.9 kl. 10.00 -11.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Adertonde söndagen efter pingst
sö 30.9 kl. 11.00 -12.00

Kronoby kyrka

Familjegudstjänst

Mikaelidagen