Gudstjänst

sö 28.10 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Tjugotredje söndagen efter pingst

Tema: "Förlåt varandra"

Tf kyrkoherde Niklas Wallis, församlingspastor Ville Kavilo, kantor Maria Ellfolk-Lasén

Välsigne av församlingspastor Ville Kavilo till tjänst

Kyrkkaffe


Se också

sö 18.11 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Uppbrottets söndag
sö 2.12 kl. 11.00

Kronoby kyrka

Festgudstjänst för stora och små

Första söndagen i advent