Föräldra-barngruppen

on 24.10 kl. 09.00 - kl. 12.00

Kronoby församlingshem

Öppet hus - samvaro

Servering


Se också

sö 28.10 kl. 11.00

Söderby bönehus, Påras byahem , Torgare

Söndagsskolor

4 år uppåt
on 31.10 kl. 9.00 -12.00

Kronoby församlingshem

Föräldra-barngruppen

Öppet hus - samvaro