Missionssymöte

ti 23.10 kl. 13.00

Hopsala byagård

Finska Missionssällskapet

Kontakt Margareta Norrgård