Gudstjänst

sö 14.10 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Tjugoförsta söndagen efter pingst

Tema: "Jesu sändebud"

Tf kyrkoherde Niklas Wallis, kantor Maria Ellfolk-Lasén


Se också

sö 23.9 kl. 10.00 -11.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Adertonde söndagen efter pingst
må 24.9 kl. 9.00 -10.00

Kronoby församlingshem

Seniorcafé

Öppet hus
sö 30.9 kl. 11.00 -12.00

Kronoby kyrka

Familjegudstjänst

Mikaelidagen