Gudstjänst

sö 14.10 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Tjugoförsta söndagen efter pingst

Tema: "Jesu sändebud"

Tf kyrkoherde Niklas Wallis, kantor Maria Ellfolk-Lasén


Se också

sö 18.11 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Uppbrottets söndag
må 19.11 kl. 9.00 -10.00

Kronoby församlingshem

Seniorcafé

Öppet hus
sö 25.11 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Mässa

Domsöndagen