Hoppets Stjärna Välgörenhetskonsert

lö 6.10 kl. 18.00 - kl. 19.30

Hoppets Stjärna Välgörenhetskonsert Kronoby kyrka

med körerna Mittimillan & Kronoby Sångkör, dir Tobias Elfving samt solisterna Sonja Biskop och Jessica Riippa.

VÄLKOMMEN på konsert till förmån för årets julinsamling för hjälpbehövande genom Hoppets Stjärna!

Verksamhetsledare Karolina Wägar berättar om organisationen Hoppets Stjärnas verksamhet och Sonja Biskop delger intryck och upplevelser från sin egen resa till Lettland för hjälparbete.

Under kvällen samlas en kollekt in för biståndsarbetet.

tf kyrkoherde Niklas Wallis håller andakt.