Syföreningsdag på Klippan

ti 4.9 kl. 12.00

Klippan

Kenyamissionen

Programmet börjar med lunch, Charles Isaksson predikar och Samuel Eriksson är mötesledare. Missionsinfo, lotterier och kaffe

Skjuts ordnas, kontaktperson: Birgitta Nynäs, tel 050-5923105.