Gudstjänst

sö 2.9 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Tf khde Niklas Wallis, kantor Maria Ellfolk-Lasén, Torgare-Spikas-Harabacka läslag


Se också

sö 28.10 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Tjugotredje söndagen efter pingst
lö 3.11 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Mässa

Alla helgons dag
sö 11.11 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Tjugofemte söndagen efter pingst