Kyrkkaffe och valmöte

sö 26.8 kl. 19.00

Kronoby församlingshem

Alla intresserade välkomna!

Efter kyrkkaffet hålls en stunds valmöte med diskussion och information kring höstens församlingsval