Kyrkkaffe och valmöte

sö 26.8 kl. 19.00

Kronoby församlingshem

Alla intresserade välkomna!

Efter kyrkkaffet hålls en stunds valmöte med diskussion och information kring höstens församlingsval


Se också

sö 18.11 kl. 11.00 -20.00

Kronoby församlingshem

FÖRSAMLINGSVAL

Val av förtroendevalda till församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige