Hospitalspredikan

on 8.8 kl. 19.00

Korpholmens hospitalskyrka

Samvaro vid spätelskekullen på Korpholmen

Tf kyrkoherde Jockum Krokfors, kantor Maria Ellfolk-Lasén