Hospitalspredikan

on 8.8 kl. 19.00

Korpholmens hospitalskyrka

Samvaro vid spätelskekullen på Korpholmen

Tf kyrkoherde Jockum Krokfors, kantor Maria Ellfolk-Lasén


Se också

on 4.7 kl. 19.00

Korpholmens hospitalskyrka

Hospitalspredikan

Samling vid det tidigare spätelskehospitalet på Korpholmen
sö 15.7 kl. 10.00

Korpholmens hospitalskyrka

Gudstjänst

Kristi förklarings dag