Gudstjänst

sö 29.7 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Tionde söndagen efter pingst

Tema: " Trofast förvaltning av Guds gåvor"

Församlingspastor Niklas Wallis, kantor Nina Enkvist


Se också

sö 28.10 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Tjugotredje söndagen efter pingst
lö 3.11 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Mässa

Alla helgons dag
sö 11.11 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Tjugofemte söndagen efter pingst