Hospitalspredikan

on 4.7 kl. 19.00

Korpholmens hospitalskyrka

Samling vid det tidigare spätelskehospitalet på Korpholmen

Församlingspastor Niklas Wallis, kantor Maria Ellfolk-Lasén