Hospitalspredikan

on 4.7 kl. 19.00

Korpholmens hospitalskyrka

Samling vid det tidigare spätelskehospitalet på Korpholmen

Församlingspastor Niklas Wallis, kantor Maria Ellfolk-Lasén


Se också

sö 15.7 kl. 10.00

Korpholmens hospitalskyrka

Gudstjänst

Kristi förklarings dag
on 8.8 kl. 19.00

Korpholmens hospitalskyrka

Hospitalspredikan

Samvaro vid spätelskekullen på Korpholmen