De äldres kyrkogångsdag

to 28.6 kl. 13.00

Kronoby kyrka

En kyrkdag anpassad enligt de äldres behov

Nattvard

Tf kyrkoherde Jockum Krokfors, kantor Maria Ellfolk-Lasén

Kyrkkaffe i församlingshemmet