Friluftsgudstjänst

sö 24.6 kl. 12.00

Sommarhemmet

Femte söndagen efter pingst

Tema "Kristus förhärligad"

Gemensam gudstjänst med Nedervetils församling

Tf kyrkoherde Jockum Krokfors, kantor Maria Ellfolk-Lasén, Slotte- Bäck-Storå läslag

Kyrkkaffe