Gudstjänst

sö 20.5 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Pingstdagen, de stupades dag

Tema "Den heliga Andens utgjutande"

Tf khde Jockum Krokfors, kantor Maria Ellfolk-Lasén, Kronoby Hornkapell


Se också

sö 5.8 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Mässa

Elfte söndagen efter pingst