Missionssymöte

ti 8.5 kl. 13.00

Hopsala byagård

FMS

Missionssyföreningen arbetar till förmån för FMS

Kontaktperson Margareta Vikström