Musiklekis

on 4.4 kl. 09.30

Kronoby församlingshem

Sång och musik under lättsamma former

För barn under skolåldern i sällskap av någon vuxen

Ledare Maja Sandbäck