Mässa

må 2.4 kl. 10.00

Söderby bönehus

Annandag påsk

"Mötet med den Uppståndne"

Församlingspastor Niklas Wallis, kantor Maria Ellfolk-Lasén

Snåre-Kivjärv läslag