Festgudstjänst för stora och små

sö 1.4 kl. 11.00

Kronoby kyrka

Påskdagen

"Kristus är uppstånden"

Tf kyrkoherde Jockum Krokfors, kantor Maria Ellfolk-Lasén, Barnkören, dagklubbs- och söndagsskolbarn, Kyrkokören, Söderpåras läslag