Skolgudstjänst

ti 27.3 kl. 09.00

Kronoby kyrka

Ådalens skola och gymnasiet

Nedervetil församlings kyrkoherde Anders Store och kantor Sonja Smedjebacka