Aktläsning

ti 27.3 kl. 19.00

Kronoby kyrka

"Jesus förhörs"

Församlingspastor Niklas Wallis, kantor Maria Ellfolk-Lasén