Aktläsning

ti 27.3 kl. 19.00

Kronoby kyrka

"Jesus förhörs"

Församlingspastor Niklas Wallis, kantor Maria Ellfolk-Lasén


Se också

må 26.3 kl. 19.00

Kronoby kyrka

Aktläsning

"Jesus i Getsemane"
on 28.3 kl. 19.00

Kronoby kyrka

Aktläsning

"Jesus döms"