Gudstjänst

sö 25.3 kl. 10.00 - kl. 11.00

Kronoby kyrka

Palmsöndagen

Tema: "Ärans konung på förnedringens väg"

Tf kyrkoherde Jockum Krokfors, Maria Ellfolk-Lasén

Torgare-Spikas-Harabacka läslag

Mona och Bengt Häggblom berättar om Senegal

Ina och Eric Johnsson medverkar


Se också

sö 27.5 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Treenighetssöndagen