Mässa

sö 4.3 kl. 10.00 - kl. 11.00

Kronoby församlingshem

Tredje söndagen i fastan

Tema: " Jesus segrar över ondskans makter"

Församlingspastor Niklas Wallis, kantor Maria Ellfolk-Lasén

Hästö läslag


Se också

sö 5.8 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Mässa

Elfte söndagen efter pingst