Barnkören

fr 23.2 kl. 13.15 - kl. 14.15

Kronoby församlingshem

För pojkar och flickor från 8 år

Mellanmål, sång, lek m.m.