Åminne-Biskop-Rudnäs läslag

on 7.2 kl. 19.00

hos Birgitta och Karl Svenlin

läsmöte

sexman Stefan Svenlin