Familjegudstjänst

sö 4.2 kl. 11.00

Kronoby församlingshem

Kyndelsmässodagen

Tema: "Kristus, utstrålningen av Guds härlighet"

Församlingspastor Niklas Wallis

Obs tiden!


Se också

sö 27.5 kl. 10.00

Kronoby kyrka

Gudstjänst

Treenighetssöndagen