Kvinnogruppen

to 18.1 kl. 18.30

Hopsala byagård

Samling för kvinnor i alla åldrar

Anna Dahlbacka medverkar