Gemensam syföreningsstart

on 17.1 kl. 13.00 - kl. 15.00

Kronoby församlingshem

Start för alla missionssyföreningar

Kenyamissionssyföreningen, Missionssyföreningen i församlingshemmet och missionssyföreningen i Hopsala byagård

Tf kyrkoherde Jockum Krokfors medverkar


Se också

ti 8.5 kl. 13.00

Kronoby församlingshem

Kenyamissionssymöte

Dagens gäst Brita Jern
ti 8.5 kl. 13.00

Hopsala byagård

ti 15.5 kl. 13.00

Kronoby församlingshem

Missionssyföreningen

Finska Missionssällskapet