Gemensam syföreningsstart

on 17.1 kl. 13.00 - kl. 15.00

Kronoby församlingshem

Start för alla missionssyföreningar

Kenyamissionssyföreningen, Missionssyföreningen i församlingshemmet och missionssyföreningen i Hopsala byagård

Tf kyrkoherde Jockum Krokfors medverkar


Se också

fr 7.9 kl. 18.00

Kronoby församlingshem

Missionshappening

för hela familjen