Mässa

lö 6.1 kl. 18.00

Kronoby kyrka

Trettondagen "Jesus, världens ljus"

Församlingspastor Niklas Wallis, kantor Maria Ellfolk-Lasén

Efter mässan ungdomarnas och studerandes träff i församlingshemmet


Se också

sö 7.10 kl. 10.00 -11.00

Kronoby kyrka

Mässa

Tjugonde söndagen efter pingst
sö 21.10 kl. 10.00 -11.00

Kronoby kyrka

Mässa

Reformationsdagen
sö 3.2 kl. 10.00 -11.00

Kronoby församlingshem

Mässa

Kyndelsmässodagen. Konfirmanderna deltar.