Mässa

ti 26.12 kl. 10.00

Söderby bönehus

Stefanidagen "Kristi vittnen"

Församlingspastor Niklas Wallis, kantor Maria Ellfolk-Lasén