Julfest

to 21.12 kl. 13.00

Sandbacka Vårdcenter

Julfest för boende och anhöringa

Församlingspastor Niklas Wallis, kantor Maria Ellfolk-Lasén, Kyrkokören